Skip to content

แผ่นหลังคาเมทัลชีท

แผ่นหลังคาเมทัลชีท

     แผ่นหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) คือ แผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีการชุบร้อนเคลือบสารกันสนิมที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมและสังกะสี (Alu – Zinc หรือ AZ) ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม และทนความร้อนได้ดี มีทั้งแบบเคลือบอลูซิงค์ธรรมดาและแบบเคลือบสีเพื่อความสวยงาม

     แผ่นหลังคาเมทัลชีท (Metal Sheet) มีหลายรูปลอนให้เลือกตามความต้องการของผุ้ใช้งาน สามารถผลิตได้ทั้งแผ่นตรงและแผ่นโค้ง มีให้เลือกทั้งระบบยิงสกรู (Bolt System) และระบบกดล็อก (Boltless System ) นิยมใช้ทำเป็นทั้งหลังคาเมทัลชีท และผนัง ทั้งในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง, บ้านพักอาศัย, โรงรถ, โรงอาหาร

แผ่นหลังคาเมทัลชีท ดีอย่างไร

1. แผ่นหลังคาเมทัลชีท สะท้อนความร้อน และคลายความร้อนได้ดี
2. แผ่นหลังคาเมทัลชีท ไม่เป็นสนิม เนื่องจากมีสารเคลือบอลูซิงค์ ทำให้อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี
3. แผ่นหลังคาเมทัลชีท สามารถผลิตได้ตามความยาวที่ต้องการ จึงไม่ต้องตัดต่อแผ่น
4. แผ่นหลังคาเมทัลชีท ไม่มีปัญหาเรื่องการแตกร้าว
5. แผ่นหลังคาเมทัลชีท สามารถติดได้ทั้งแปเหล็ก และแปไม้

error: Content is protected !!