Skip to content
แบรนเนอร์ (2)

      ลอนฝ้า SCR-333 เป็นแผ่นเหล็บเคลือบอลูซิงค์และสังกะสี มีลักษณะเป็นลอน 3 ลอน มีความสูงลอน 1.5 ซ.ม. ความกว้าง 34 ซ.ม. มีความแข็งแรง ทนทาน 

      ลอนสวย ไม่เห็นรอยสกรู ติดตั้งง่าย ทางเลือกใหม่ในการออกแบบตกแต่งบ้าน การติดตั้งภายนอกอาคาร ควรยิงสกรู ขนาด 16 ระหว่างช่องว่างเพื่อความแข็งแรง 

✨ จุดเด่น ✨

  1. แข็งแรง ทนทาน
  2.  ป้องกันการผุกร่อน 
  3. ป้องกันการเกิดสนิม
  4. มีสีให้เลือกเลือกหลากหลาย

          นิยมนำมาทำฝ้า ผนัง หรือใช้ตกแต่งอาคารภายใน – นอก เช่น คาเฟ่ ร้านอาหาร หรืออาคารที่ต้องการความโดดเด่นและทันสมัย

          การติดตั้งเพื่อตกแต่งภายใน สามารถซ่อนสกรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควารมีระยะห่างแปไม่เกิน 60 ซม. แข็งแรงทนทาน ป้องกันการผุกร่อน  ป้องกันการเกิดสนิม

ตัวอย่างสินค้า

error: Content is protected !!