Skip to content

ฉนวนกันความร้อนพีอี (P.E.)

          คือ ฉนวนกันความร้อนที่มีลักษณะเป็นโฟม เหนียวแต่อ่อนนุ่มมีแผ่นฟอยล์บางๆ เคลือบบนผิวอีกชั้นหนึ่ง โดยวัสดุโฟมจะมีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนส่วนแผ่นฟอยล์จะช่วยสะท้อนความร้อนและปกป้องแผ่นโฟม ซึ่งความหนาจะมี 2 แบบ ได้แก่ 5 มม. และ 10 มม. ขนาดที่นิยมใช้มากที่สุด คือ 5 มม. 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!