Skip to content

การติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

     การติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ที่ถูกต้อง ถือเป็นอีกประการหนึ่งที่สำคัญที่ต้องมาพร้อมกับผลิตภัณธ์ที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ หลังคาเหล็กเมทัลชีท ของหลังคาเย็นสยาม สามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน และรวดเร็ว ทั้งยังทนทานแข็งแรง หากได้รับการติดตั้งที่ถูกต้องแล้ว ยิ่งสามารถเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถยืนยาว และยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงขึ้น

วิธีการติดตั้ง หลังคาเหล็กเมทัลชีท

1ขั้นตอนแรกในการติดตั้ง หลังคาเหล็กเมทัลชีท คือ การขึงเชือก หรือเส้นเอ็น เพื่อใช้เป็นเส้นแนวในการติดตั้ง ให้แผ่นหลังคาเหล็กอยู่ในระดับ และเรียงเป็นแนวเดียวกันได้อย่างสวยงาม โดยหลักการในการขึงเส้นแนวคื อการให้เส้นเชือกอยู่ต่ำจากแปปลายลงไปประมาณ 15 ซม. หรืออย่างมากไม่ควรเกิน 20 ซม.

2 เริ่มต้นการติดตั้งหลังคาด้วยการวางแผ่นเมทัลชีทแผ่นแรก โดยให้วางด้านปลายของแผ่นเมทัลชีทให้เสมอกับแนวเส้นเชือกที่ทำการขึงไว้ และชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของโครงสร้างหลังคา โดยในการติดตั้งทุกครั้งให้เริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเสมอ และเมื่อวางแผ่นเมทัลชีทแผ่นแรกจนได้ระดับที่ต้องการแล้ว ให้ทำการยิงสกรู เพื่อทำการยึดแผ่นหลังคากับโครงสร้างอาคาร โดยให้ทำการยิงสกรูที่แปปลายทุกสันลอนโดยเว้นลอนสุดท้ายไว้สำหรับการซ้อนทับของแผ่นต่อไป ส่วนแปเดี่ยวและแปกลางให้ทำการยิงสกรูลอนเว้นลอน

3วางแผ่นหลังคาเมทัลชีทแผ่นต่อไปโดยให้ลอนตัวเมียซ้อนทับอยู่บนลอนตัวผู้เสมอ และทำการยิงสกรูโดยใช้หลักการเดียวกับขั้นตอนแรกแต่ให้เน้นที่บริเวณแผ่นซ้อนทับเป็นพิเศษ

4ทำการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทแผ่นต่อไป จนกระทั่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งตลอดขั้นตอนการทำการติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีทให้ทำการตรวจเช็คแนวระดับหลังคาให้อยู่ในระดับเดียวกันตลอด เพื่อให้ได้ความสวยงามและความสมดุลในการติดตั้ง

5ติดตั้งแผ่นครอบข้างทุกด้าน ยิงสกรูทุกๆ 50 ซม. พร้อมๆ กับตัดแต่งด้านข้างให้เรียบร้อยสวยงาม

6 ติดตั้งแผ่นครอบจั่วด้านบน ยิงสกรูที่สันลอนทุกสัน พร้อมตัดแต่งแผ่นครอบจั่วด้วยกรรไกรตัดเหล็กให้แผ่นครอบจั่วมีรูปทรงเดียวกันกับสันลอน หลังจากนั้นทำการเก็บงานให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม

ข้อควรระวัง

1. ระหว่างการติดตั้งผู้ติดตั้งควรระมัดระวังเรื่องการเดินเหยียบบนแผ่นเหล็กเมทัลชีท ไม่ควรเหยียบที่สันลอน ควรเหยียบที่บริเวณท้องลอนที่พาดขนานอยู่บนแนวแปก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

2. สวมถุงมือที่แห้งและสะอาดทุกครั้งเมื่อทำการติดตั้งเพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดริ้วรอยให้กับแผ่นเมทัลชีท

3. ก่อนการติดตั้ง ควรทำการตรวจสอบโครงสร้างก่อนทุกครั้ง ว่าอยู่ในสภาพที่แข็งแรง และพร้อมต่อการติดตั้งหลังคาหรือไม่

4. ควรคำนวณระยะการวางแปให้ได้ระยะที่ถูกต้อง เพื่อความแข็งแรงทนทาน และอายุการใช้งานที่ยืนยาวของสิ่งก่อสร้าง

5. ติดตั้งแผ่นครอบข้างทุกด้าน ยิงสกรูทุกๆ 50 ซม. พร้อมๆ กับตัดแต่งด้านข้างให้เรียบร้อยสวยงาม

6. ควรเลือกขนาดสกรูที่เหมาะสม กับการติดตั้งในส่วนต่างๆ และควรเลือกใช้สกรูที่ได้มาตรฐานและมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิมเพื่อให้ทนทานต่อการติดตั้งและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท

ทั้งนี้การก่อสร้าง และการติดตั้งที่ดีมีคุณภาพ ควรอยู่ในการควบคุมดูแลของทีมวิศวกร หรือผู้ชำนาญการ เพื่อให้สิ่งก่อสร้างนั้นแข็งแรงทนทานคุ้มค่าต่อการลงทุนที่เสียไป และเพื่อความปลอดภัยของผู้ติดตั้งและบุคคลรอบข้าง เพราะบริษัทหลังคาเย็นสยาม จำกัด ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดเรื่องหลังคาเหล็กเมทัลชีท หากสนใจหรือต้องการคำแนะนำเรื่องการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากทีมผู้เชียวชาญได้ที่หลังคาเย็นสยาม

error: Content is protected !!